intuïtie©Ellen Selder Berens


Vaak krijg ik de vraag waar ik de kracht vandaan haal om positief te blijven ondanks het feit dat ik toch ernstig ziek ben.
En dat ik mezelf toch ook wel zal afvragen, waarom moet mij dit gebeuren, waarom ik?

Nog nooit heb ik mezelf deze vraag gesteld.
Mijn antwoord hierop is, waarom ik niet? Ik vind dat ik het niet verdiend heb om kanker te krijgen, zoals niemand het verdient om een verschrikkelijke ziekte te krijgen die levensbedreigend is.
Niet overal zit een logica achter, iedereen zoekt een eigen weg om ermee om te gaan.
De weg die ik gekozen heb is om niet in de slachtofferrol te gaan zitten.
Je bent een slachtoffer als je denkt dat je geen controle hebt over je situaties.
Dat heb ik wel, ik heb controle over mijn gedachten, ik heb de vrijheid over de keuzes die ik maak, elke dag weer hier ben ik me bewust van.


Ik ben nu 17 jaar verder in het proces, er ligt veel pijn, angst en verdriet achter me.
Als het aan mij is dan liggen er nog veel mooie, goede en gelukkige momenten voor me.
Ik ben op veel manieren gegroeid tijdens de jaren, dat noem ik de winst van het verlies.
Onwetendheid werd weten, wanhoop veranderde in hoop, meegaan met de flow heeft de plaats ingenomen van verzet.
Ik leef bewust in het nu door ook te kijken naar het verleden.

zingeving

De zin van het leven is zin hebben in het leven.
©Ellen Selder-Berens
Er is niet een antwoord afdoende op de vraag; wat is de zin van het leven?
In de afgelopen jaren heb ik mezelf deze vraag meerdere keren gesteld, iedereen geeft er een andere invulling aan.
Ooit raakte ik in een relatief korte periode zowel mijn baan als mijn gezondheid kwijt.
Ik kreeg er kanker voor terug.
Het was in de jaren die volgde niet alleen een fysieke strijd van overleven, maar ook een zware mentale strijd die ik moest voeren.

Je baan levert veelal de voldoening en zingeving op die het leven de moeite waard maakt.
Ook de waardering en erkenning die iedereen nodig heeft.
Zonder die waardering is de kans groot dat je in een depressie beland.
Je ervaart je leven als zinloos.
Het kan een ware identiteitscrisis zijn.
Ik moest mijn plaats binnen de maatschappij opnieuw bepalen en definiëren en op een andere manier zin aan mijn leven geven.