KanjerKetting

Alles wat je onderneemt krijgt een vervolg, of je nu wilt of niet.
Dat is de flow van het leven, dagen en gebeurtenissen rijgen zich achtereen aan elkaar.
Als een lange, gekleurde ketting, voor sommige misschien minder gekleurd als ze zouden willen.
Al jaren zijn er volwassenen voorstander van goede positieve initiatieven die het leven met kanker draaglijker maken.
©Ellen Selder Berens
Deze initiatieven zorgen vooral voor de broodnodige mentale steun, ook wel het 'mentale' voedsel genoemd.

Dat vind ik zo mooi in de kinderoncologie, als je er al iets moois aan kunt ontdekken,
Kinderen die met kanker in een ziekenhuis liggen krijgen voor iedere behandeling die zij ondergaan een kraal, een gekleurde kraal.
Door die aan elkaar te rijgen kun je zien aan de lengte van de ketting hoe vaak en hoe lang het kind behandeld is. Dit noemen ze de KanjerKetting, speciaal voor kinderen met kanker.

De KanjerKetting helpt kinderen met kanker en is het initiatief en intellectueel eigendom van de Vereniging Ouders Kinderen en Kanker (VOKK)
De VOKK heeft deze ketting in 2006 ontwikkeld, na een pilot in het Vumc werd de KanjerKetting eind 2007 in alle kinderoncologische ziekenhuizen ingevoerd.