levenskunst

©Ellen Selder Berens
Tijdens een coaching rondom kanker komt naar voren dat de manier waarop ik in het leven sta, aansluit bij de filosofie van de levenskunst.
Wat is levenskunst? Er zijn meerdere definities beschreven.

"Het is een kunst om het leed van het leven te accepteren en daarbij aandacht te hebben voor het positieve. Belangrijke levens visie hierbij is dat je zelf heer en meester bent over je leven, i.p.v. de gedachten dat je geleid wordt door wat dan ook".
Bron: Prof. dr. Ernst Bohlmeijer
psycholoog en hoogleraar

'Zonder levenskunst is er geen goed sterven". Joep Dohmen.
Emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek

Definitie levenskunst
Levenskunst daagt ons uit om een relatie aan te gaan met onszelf. Dan kunnen we ons leven bewust leven. Deze filosofie daagt uit om zorgvuldig en zorgzaam te werken aan een eigen levenshouding. Ze leert ons om te gaan met tegenslag en negatieve ervaringen. We zijn gebaat bij een eigen levenshouding, bij natuurlijk leiderschap en bij wetenschap dat kwetsbaarheid en afhankelijkheid bij elkaar horen. We zijn gebaat bij sociale zelfzorg.
Bron: La Scuola, academie voor levenskunst